americká linie 02

Tuto linii nazývám americká A02. Také potomci této větve emigrovali do Olmitz, Kansas, USA v roce 1877. Možná že cestovali spolu na jedné lodi spolu s rodinou Johanna z Šumvaldu z č.40, respektive 133 Farského mlýna.Informace o propojení této linie s našim rodem jsem obdržel od Marka Geralda Schenka z Coloredo. Tato generace amerických Riedlů, se dělí od hlavní linie v 7. generaci. Otec mého praděda Vendelín (*20.10.1819) měl staršího bratra Johanna (*31.12.1815).

8.Generace - JOHANN se narodil 31.12.1815 v Šumvaldu č.40 a zemřel již ve státě Kansas, městečku Olmitz. Johann byl dvakrát ženatý. S Klarou Skopil-ovou, druhou ženou a dětmi emigrovali pravděpodobně koncem roku 1877 do USA, Olmitz, Kansas. Nejmladší syn Jan, který je zapsán v matrice narozených ještě v Šumvaldě se již v USA nazývá John F. Riedel. Mnoho informací o této větvi nemám, znám pouze data narození dětí z matriky v Šumvaldu a data, která mi poslal Mark. Děti Johanna a Klary:
Marie Riedel * 13.11.1865
Anna Riedel* 22.12.1868, + 31.1.1870
Franz Riedel* 29.1.1872
Johanna Riedel* 16.5.1875
Jan alias John F. Riedel, 7.6.1877, + 12.11.1954
Zde naleznete potomky Johanna a zde napojení Johanna na hlavní rodovou linii. Tato linie je vlastně co se týče potomků po meči nejbližší hlavní rodové linii. Johann byl bratranec mého praděda France Xavera. Zde v této větvi je mnoho neznámých, kteří snad budou někdy dohledáni.

9.Generace - JAN se narodil ještě v Šumvaldu a je pokračovatelem linie Americká 02. Jan se v Americe oženil s Josephine Mauler-ovou a měli spolu celkem 7 dětí:
Anna Marie W. Riedel * 2.2.1900, +31.7.1965
Hugo P. Riedel * 28.12.1901, +10.2.1955
Henry J. Riedel * 11.5.1902, +26.10.1955
Edward A. Riedel * 14.9.1905, + 24.10.1958
Clara Riedel *12.12.0908, provdala se za Hlavatého, + 18.11.1986
Joseph D. Riedel * 19.12.1910, + 21.6.1960
Marie Riedel * 1912, provdala ze za Ochse, + 13.7.1997

10.Generace - EDWARD se narodil již v Olmitz. Oženil se s Charlotte Schneider. A měli tři dcery. Marry ta se provdala za Bernarda Richarda Schenka, druhá Marcella se provdala za Leonarda E. Manetha a třetí Carol se provdala Davida Thomase. Mark Gerald Schenk je jedno z pěti dětí Marry Josephine Riedel. Mark, zástupce 12 generace potomků je můj 3xpra baratránek. Protože nemám více informací o potomcích Johannovy rodiny nevím zda jsou nějací potomci po meči. zpátky na stranu generací

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn