linie šumperská

Tato generace je označená jako Šumperská, i když potomci žijí ve Vikýřovicích a Rapotíně. Tato linie se dělí od hlavní linie v 9. generaci. Založil ji bratr mého praděda France Xavéra – Konrád Riedl a vede do Rapotína a Vikýřovic, což jsou obce v těsné blízkosti Šumperku – proto linie Šumperští.

9. Generace - KONRÁD
Konrád, se narodil 18.4.1840 v Šumvaldu č.170, kdy zemřel nevíme. Dne 4.8.1865 se oženil s Terezii Nykl-ovou. Konrád a Terezie měli celkem šest dětí:
JAKUB * 25.6.1868, +1930
FRANZ * 11.11.1869, + 1924
MARIANNA * 7.11.1871
ALBÍN * 27.4.1874, + 11.5.1874
EMIL * 27.10.1875, + 1960 - pokračovatel rodu
JOSEFA * 17.3.1883, + 1964
Tato rodina ještě žila V Šumvaldu.

10. Generace - EMIL
Malý Emil, který se narodil v rodině jako páté dítě se narodil na č.179 Dne 27.10.1875 se oženil s Albínou Šemberovou a měli spolu 4 děti.
ALBÍNA * 1899, + 1967
EMIL II. *24.1.1901, + 23.5.1974 - pokračovatel rodu
ANNA * 1905, + 1963
MARIE * 1911, + 1990 ve Václavově u Zábřehu,první dítě za svobodna pak byla 2 x provdaná Dušková, Valentová

11. Generace - EMIL II.
Druhorozený Emil je již druhým Emilem v rodu, takže EMIL II. se narodil pravděpodobně ještě v Šumaldu, ale zemřel již v Rapotíně. V roce 1923 se oženil s Emou Kloboučkovou s kterou měli dvě děti.
EMIL III. * 16.1.1924 - pokračovatel rodu
EMA * 19.7.1925 se provdala za Jana Mynáře

12. Generace - EMIL III.
Emil v pořadí již třetí se narodil 16.1.1924 v Dolní Olešné. Prostřednictvím jeho vnučky Adélky jsme se seznámili. Od pana Emila III. mám data této větve k dispozici. A vlastně oni sami se přihlásili, že patří do rodiny Martina Riedla. Emil III. se 15.2.1949 oženil s Vlastou Durďákovou a mají dvě děti:
DAGMAR * 1954, provdala se za Josefa Pustinu a mají tři děti, Marka, Dagmar a Josefa.
VLASTIMIL * 1958 - pokračovatel rodu
Z dosud probádaných rodových linií je to linie nejbližší linií hlavní. Náš příbuzenský vztah i přes generační rozdíl 23 let je takový: Emil III. a já jsme 2x pra bratránci. Pan Emil žije v Loučné nad Desnou (Přemyslov).

13. Generace - VLASTIMIL
Vlastimil se narodil v Šumperku a žije ve Vikýřovicích, oženil se se Zdeňkou Sovadinovou, s kterou mají dvě děti:
ADÉLA * 1983
EMIL IV. * 1985 - pokračovatel rodu - 14. generace

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn