šumvaldská linie

Generace označená jako Šumvaldská.. K dělení dochází v 6. generaci. Zakladatelem této linie je Josephus Riedl, bratr Georgiuse IV.

6.Generace - JOSEPHUS se narodil 7.2.1755, oženil se Marianou Grigar-ovou a měli spolu 8 dětí:
JOHANN * 1786, zemřel svobodný 4.8.1857 ve věku 71 let
TERESIE * 2.7.1788, žila na č.160, zemřela svobodná 15.6.1868 ve věku 80 let
MAGDALENA *18.7.1790, 6.1.1818 se provdala za Jana Šlejšku
FRANZ * 6.9.1792, - pokračovatel Šumvaldské linie
MARIANNA * 15.10.1795 zemřela 1.2.1848 svobodná ve věku 49 let
KARL * 28.1.1797, 5.11.1820 se oženil se Zuzanou dcerou Bartoloměje Skupila-domkaře. Měli dvě dcery Barboru *21.11.1921, o které není dalších zpráv a Apholenie *5.12.1822, +20.3.1827 jako čtyřletá.Karel zemřel 3.10.1823 ve věku 26 let.
BARBORA * 20.8.1799, 16.11.1836 se provdala za sedláka Franze Brastela. Barbora zemřela 10.6.1883 ve věku nedožitých 84 let.
EVA * 1.10.1801, zemřela svobodná 30.12.1860 ve věku 59 let.

7. Generace - FRANZ, se narodil v Šumvaldu 6.9.1792 a oženil se s Barborou Unger-ovou a měli 9 dětí:
JOHANN * 2.6.1826, - pokračovatel Šumvaldské linie 01
JAKUB * 23.7.1829, není dalších zpráv
TERESIE * 8.10.1830, 26.5.1856 se provdala za Antona Ošťádala, pacholka
EVA* 20.10.1832, 6.9.1869 se provdala za vdovce Antona Ošťádala (asi manžel zesnulé sestry Teresie)
JULIANA * 31.7.1834, 20.4.1835
MARIANNA * 31.8.1836, 24.12.1836
KATEŘINA * 29.4.1838. 24.6.1861 se provdala za Pavla Chmelaře
JOSEPH * 21.4.1840, + 13.7.1840
FRANZ * 52.1.1844, + 14.2.1844
Franzova žena Barbora zemřela 15.9.1855 ve věku 55 let, Franz Riedl jí přežil o 15 let a asi dožil u svého syna Johanna, zamřel ve věku 77 let

8.Generace - JOHANN se narodil 2.6.1826 jako první dítě Franzu Riedlovi a Barboře rozené Ungrové. Jako třicetiletý voják ve výslužbě (54.infanterieregimenes). Žijící v Šumvaldě č.16 se oženil s Teresií (*9.10.1829) dcerou France Seidla domkaře z Šumvaldu č.132 a Kathariny. Teresii bylo v době svatby 28 let. Rodiče Teresie byli sezdáni 17.února 1822 v Šumvaldě (Franz Seidl, * 13.9.1786 - 35 let, Zimmerman, ze Šumvaldu č.132 a Katharina rozená Johann Filipp, * 10.4.1798 - 25 let)Johann se svojí ženou žili v domku č.132, který Johann vyženil. Johann a Teresie měli pět dětí.
KARL * 15.8.1857 - pokračovatel Šumvaldské linie
JOSEFA * 26.8.1859, + 11.9.1859
AGNES * 20.4.1861, provdala se 4.7.1887 za sedláka Františka Kyselého, + 4.12.1937 ve věku 76 let
VALBURGA * 7.7.1866, + 29.8.1866
JOSEF * 17.3.1872, 14.11.1875
Domkař Johann žil na č. 132 až do své smrti. Zemřel ve věku 56 let. Jeho žena Teresie zemřela 3.6.1889 ve věku 60 let.

9.Generace - KARL se narodil 15.8.1857 v Šumvaldě č. 132 jako nejstarší syn Johanna Riedla a jeho ženy Teresie, Karel, se v 29 letech se Karel oženil s Ludmilou, dcerou Isidora Urbána, chalupníka v Jedlí a jeho manželky Teresie, rozené Filip Keprt domkaře v Drozdově. Karel a Ludmila měli spolu osm dětí.
VILÉM * 15.7.1888, +19.1.1889
TERESIE * 23.2.1990, + 13.2.1894
KAREL * 25.11.1891, není dalších zpráv JOHANNA-ANNA * 28.3.1893, +1.4.1895
JAN * 21.11.1894 - pokračovatel Šumvaldské linie 01
ISIDOR * 28.3.1896 - pokračovatel Šumvaldské linie 02
VÍT * 20.11.1897, +20.10.1898
JOSEF * 2.4.1900, není dalších zpráv
Karel, který byl obuvníkem a kostelníkem v Šumvaldě zemřel 10.4.1930 a pohřben byl 13.dubna téhož roku. Karel zemřel ve věku 72.let, 7 měsíců a 24 dní. Jeho žena Ludmila skonala pár měsíců po jeho smrti (+8.srpna 1930) ve věku 71 let,10 měsíců a 21 dní.

10.Generace - JAN se narodil 25.11.1891 Karlovi a Ludmile jako páté dítě. V 27 letech se Jan oženil s Julií Maulerovou, služkou. Jan se živil jako zedník. Jan a Julie měli celkem tři děti. Žili na č. 243 v Šumvaldě.
GUSTAV - poslední mužský potomek * 16.7.1922
ANNA *27.1.1928 provdala se za Šenka a měla dvě děti: Jaroslav (*2.12.1953), aHelena (*22.8.1956) – provdána Pečová
HELENA *23.10.1926, provdala se za Doležala a měla tři děti:Jana (* 3.7.1962), Marie (*12.7.1963) a František (2.8.1964)
Jan zemřel ve věku nedožitých 84 let. Jeho žena Julie zemřela 29.5.1984 ve věku 90 let.

10.Generace - ISIDOR se narodil 28.3.1896 v Šumvaldu, oženil se janou Filipovou. Měli spolu jediného syna.
Karel * 31.3.1932, + 29.6.1976. Karel se oženil s Libuší Bradovou, s kterou měl tři dcery. Libuši, Annu a Karlu.

Posledním mužským potomkem této linie v 11. generaci, kterého známe je Gustav Riedl – farář v Olomouci. žijící v Olomouci. Tato linie Riedlů končí po meči v 11. generaci, po přeslici pokračuje do dnešních dní.
V bývalém "Farském mlýně" na č. 133 žijí potomci (Lachnit, Čechovi) Klary Riedlové *10.8.1823 v Šumvaldě č.40. Klara byla sestra Johanna, který emigroval se svojí rodinou do Ameriky,jeho linie je označena jako Americká A01.

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn