linie německé

Tato linie je nazvána "německá" Po 2.světové válce byli někteří potomci Martinova rodu vystěhováni z Břevence a Šumvaldu. Pokud je mi známo rody nepokračují po meči ale pouze po přeslici. Tyto rodiny jsou předmětem korespondence a v současné době nemám ještě přesné informace všech potomcích.

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn