linie Břevenec

Tato generace je označená jako Břevenec 01. K odělení od hlavní rodové linie dochází ve 4. generaci. Zakladatelem této linie je VENZL RIEDL, bratr Georgiuse II. Kteří oba pocházejí z 3.generace.
Václav Riedl (*21.9.1701,+ 9.9.1740) v Šumvaldě, křtěný Venzl je zakladatelem Břevencové pošlosti Riedlů. Pokračování tohoto rodu, které bylo ukončeno hledáním u Vavřince (10.8.1879) jsem zaznamenal zcela náhodou a to při procházce hřbitova v Břevenci. Tam jsem nalezl hrob Vavřince Riedla téhož data narození. Po schůzce s Jozefem a Marií Riedlovými v Břevenci jsem zjistil, že to je právě ten ztracený článek, který tuto linii spojuje. VENZL (Václav) se oženil s Juditou N (*1703, +28.11.1760) a měli spolu podle záznamu tyto děti.
GEORG, * 1727, pokračovatel linie B01
ANNA, * 1737, + 10.10.1737
BARBORA, 19.6.1738, +25.9.1740
JACOBUS, * 1.7.1741, +3.7.1741
Václav zemřel ve věku 39 let. Jeho žena Judita ho přežila o plných 20 let a zemřela ve věku 57. let. Z dochovaných záznamů vyplývá, že zůstal naživu pouze prvorozený syn Georg.
Zatím se podařilo nalézt pouze jediného potomka, který založil pošlost sahající až do dnešních dní.
Tento potomek 9-té generace je VAVŘINEC (LAURENTIUS)
Vavřinec byl do roku 2002 pro mne konečný článek jedné z větví pocházející od Martina Riedla. Při návštěvě pana Jozefa Riedla a jeho ženy Marie v Břevenci na sklonku léta roku 2002 jsem se dozvěděl, že jeho dědeček byl Vavřinec. Datum úmrtí si již v rodině nepamatovali tak mi doporučili návštěvu místního hřbitova, kde je dědeček pohřben. A světe div se na náhrobním kameni stojí: Vavřinec Riedl 1879 – 1953. Náš Vavřinec Riedl se narodil 10.8.1879. Posléze v rodných listech potomků Vavřince jsem nalezl i datum jeho narození, které se shoduje s Vavřincovými daty v matrice. Takže Vavřinec je spojení Břevenecké linie B01. Podle vyprávění manželů Riedlových měl Vavřinec s Žofií 7 dětí:
FRANTIŠEK 1.8.0907, +15.12.1984. František se oženil s Augustou Negel, měli dceru Augustinu, která se provdala za Boehma.
ŽOFIE * 5.4.1909, + 1972, se provdala za Augustina Koeniga
MARIE * 1910, +15.4.2002, se provdala za Vojtěcha Popelku
JAN * 16.6.1912, + 19.9.1992 - pokračovatel linie Břevenec B01
ANNA * 25.7.1917, + 8.9.1995 se provdala za Damiana Marinova
JOZEF * 3.5.1921, žije v Německu. Oženil se s Elisabeth Agnes Latus, narodil se jim syn, který zemřel ve dvou letech.
LUDMILA - ta se provdala za Ferdinanda Hlistu.
Na celý rod Vavřince se můžete podívat zde. Ještě možná jedno dítě měl Vavřinec a to jako nemanželské dítě s Marii Federman-ovou (*23.10.1911 v Oskavě, rodiče Marie byli Josef Federdman, tovární dělník v Oskavě a Anna Schmidová),
FRANTIŠEK FEDERMAN * 8.3.1933. Marie Federdmanová jako svobodná matka se po narození Františka provdala za Kreisela a malý František přijal otcovo jméno. František údajně v rodině Riedlů tituloval muže strejdo, což by tuto domněnku potvrzovalo. Pokud by to byla pravda pak by byl František přímý potomek Riedlů.
Vavřinec zemřel v roce 1953 v Břevenci ve věku 74 let a jeho žena Žofie rok po něm ve věku 79 let.

10.Generace - JAN se narodil 16.6.1912 v Břevenci č.67, oženil se s Boženou Popelkovou a mají spolu 4 děti, které založily další rodiny.
JAN - pokračovatel linie B02,* 8.8.1940 Jan se oženil s Annou, a má syna Jana, dcery Annu a Evu. Syn Jan se oženil s Martinou a mají syna Jana, žijí v Uničově
Jan s manželkou žije v Břevenci.
JOSEF - pokračovatel linie B01 * 13.9.1942
BOŽENA dnes Richterová, má syna Marka Richtera a dceru Žanetu
JANA dnes Šenková, má syny Josefa, Martina a Michala Šenka

11.Generace - JOSEF se oženil s Marií Kallerovou a mají tři děti:
PAVEL - pokračovatel linie B01 - 12. generace, * 13.5.1969, oženil se s Martinou Taláčkovou, má syna Tomáše (*21.8.2001) a dceru Michaelu, tyto děti jsoou zástupci 13. generace
MILAN * 29.1.1973
MARIE * 17.3.1975
Tento rod, který se od hlavní linie oddělil ve 4. generaci je hlavní rodové linii nejvíce vzdálen. Já a Pavel jsme 7 x pra bratránci.
zpátky na stranu generací

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn