emigrace

cesta do Ameriky

České království, kterému v 19. století vládl císař Franz Josef I. bylo stejně jako celá monarchie v trvalém tlaku od sousedního Pruska, s nímž prakticky s určitýni přestávkami válčilo od poloviny 18. století zejména o vliv ve Slezsku. V roce 1866 pruský kancléř Otto von Bismark napadl se svými a spojeneckými vojsky Rakousko. Hlavním bojištěm se staly české země. Rakouská "severní armáda" se shromážďovala od poloviny června 1866 v prostoru Olomouce, tedy v oblasti velmi blízké Šumvaldu. Války, rabování hospodářství, povinost rukování, bídná obživa nejistá budoucnost, to byly vše argumenty pro opuštění této země. V tomto období někteří potomci rodu Riedlů se rozhodli a opustili rodnou hroudu.

Volba byla jasná - Amerika. V Americe se rovněž v tomto období válčilo (sever proti jihu 1861-1866), ale to oni netušili.
A tak se stalo, že Johann Riedl (*1821) z č.40 v Šumvaldě s ženou Annou a dětmi se vydal na cestu za moře.
Johann je představitelem Linie Americká 01.
Dlaší Johann Riedl (*1815) z č.40 v Šumvaldě se svojí ženou Klárou a dětmi se rovněž vydal na cestu za moře.
Tento Johann je představitelem Linie Americká 02. Od této linie se odvíjí linie Amerických Schenků. O rodu Schenk a Šenk se dovíte více v kapitole zpřízněné rody na úvodní straně.
Oba Jani respektive Johani byli vlastně bratranci, jejich otcové Karel a Josef byli bratři. Můžeme předpokládat, že cestovali společně na jedné lodi. Loď nesla název Suevia. Jako rok vycestování evidujeme rok 1877.Cílem jejich cesty se stala Amerika, Stát Kansas, vlastně stát Misoury, jelikož Kansas byl od roku 1821 jeho součástí. Konečná stanice jejich pouti byla vesnice Olmitz.Copyright (c)2009 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn