Nejstarší Riedlové

Nejstarší dějiny rodu.

Probádáním nejstarších dochovaných archiválií, římskokatolických matrik z oblasti farnosti Šumvaldu (od roku 1655) a farnosti Nové Hradečné (od roku 1652) bylo zjištěno, že rod Riedlů se v této oblasti vyskytuje prokazatelně již v 17. století. Lze dovodit že nejstarší známý předek Martin se narodil před rokem 1600.

V Šumvaldu byl 30.června 1657 (nejstarší písemný záznam o příjmení Riedl) pokřtěn Thomas, rodičům Ondřeji Riedlovi a Marianě, 7.ledna 1666 se provdala Marianna rozená Riedlová za Blažeje Krejčího ( první písemný záznam o Riedlech v hlavní rodové linii) v roce 1689 byl v Šumvaldě pokřtěn Tobiáš, rodičům Matěji Riedlovi a Marině. V sousedním Hradci (nyní součást Nové Hradečné) žila v polovině 17. století rodina Vávry (Vavřína) Riedla. Příjmení Riedl se v této době vyskytuje i v jiných vesnicích tehdejšího Úsovského panství, kam náležel rovněž Šumvald a Hradec. V jakém příbuzenském vztahu tito Riedlové byli, se již nepodaří pro nedostatek archiválií zjistit. Tato četnost Riedlů v tomto období potvrzuje jistě skutečnost, že rod v této německy hovořící oblasti žil již od středověku, nebo v době kolonializace v 13 a 14. století přesídlil z německých zemí.

My se zabýváme osudem Riedlů z Hradce, kteří jsou prokazatelně předky bohatě rozvětveného rodu v Šumvaldě, jehož potomci žijí do dnešních dnů.

Jak to tedy bylo.

Prvním doloženým příslušníkem rodu Riedlů v Hradci byl Martin Riedl. Žil v letech cca 1595 - 1665.. Jeho vnuk Jiří Riedl (1648 - 1718) se 21.9.1681 oženil do Šumvaldu a založil tak šumvaldskou pošlost, žijící do dnešních dnů. Dle kroniky která je v Šumvaldě žil Jiří Riedl na usedlosti č. 40, kterou zakoupil od Vávry Trusky v roce 1687. Usedlost č. 40 (rodný grunt) byl v držení Riedlů od roku 1687 do roku 1910, kdy jej prodal Jan Riedl rodině Wiedermanů a odstěhoval se do Ameriky (stát Kansas, Wichtia). Při bádání jsem zjistil ještě další rodinu, která v roce 1877 emigrovala do státu Kansas - tato je označena jako Americká A01.

Větve Ondřeje Riedla a Matěje Riedla pravděpodobně vymřely v 18. století nebo chybí jiné informace, které by prokazovaly další návaznosti.

 

Riedlové, kteří žili v Šumvaldě a žijí do dnešní doby jsou potomky Martina Riedla z Hradce.


Mapa Moravy z roku 1569 na které je zaznamenán Aussov (Úsov)
Obrázek se otevře v novém okně - velikost přes 500 KB.

 

A toto je moje otcovská linie, která znázorňuje cestu od Martina až ke mně, tak zvaná „hlavní"

 

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn