další rody a generace, které vzešly z rodu Karla Prokopa

9.generace - Karel PROKOP *9.11.1861

Karel Prokop se narodil v Lysůvkách na č.14, byl stolařem Karel se oženil 25.listopadu 1884 s Aloisií dcerou Marie dcery po zemřelém Matěji Setníkovi kamenáři ve Frýdku a jeho manželky Cecilie rozené Šafránek. Stařenka Aloisie

Karel a Aloisie měli 8 dětí.
Marie * 11.2.1885, provdala se za Seltenreicha
Aloisie * 6.4.1886, moje babička která se provdala  za Eduarda Riedl
Karel * 4.7.1877, zemřel na černý kašel ve dvou letech
Rudolf * 12.4.1889, pokračovatel přímé linie
František * 2.4.1891, zemřel v roce 1936 asi bezdětný
Antonín *4.6.1893 není dalších zpráv
Karel * 21.9.1894, oženil se 1923 na sv. Hostýně s Boženou Jurečkovou
Milada * 8.7.1902, provdala se za Antonína Růžičku

10.generace - Marie PROKOP-ová

Marie Prokop-ová, se narodila 11.2.1885 v Mistku, ul Horní č.76. Marie se provdala za Emila Seltenreicha.
Starosta Emil Seltenreich (*29. 9. 1883 ve Starém Městě u Frýdku, + 10. 2. 1928 v Praze) byl povoláním strojvůdce na trati Štramberk - Veřovice a zvolen byl tu do zastupitelstva obce za dělnickou stranu sociálně - demokratickou. Starostou obce Štramberk byl od 8. června 1919 do 30. září 1923 a od 30. září 1923 do 30. října 1927. Vymohl obci zlepšení přirážkové daně zdejších průmyslových podniků, ježto se přičinil o změnu zákona platného za Rakouska, dle kteréhož byly vápencové lomy uznávány jako neplodná půda a tím závody vápenec zpracovávající osvobozeny od placení daně pozemkové i výdělkové a obratové. Za jeho úřadování založeno zde místní stavební družstvo, jehož činností vystavěna nová část města na dříve zalesněném návrší ´Kozině´. V roce 1921 provedena tu i elektrisace města rozvodem sítí z Moravské Ostravy. Značného nákladu vyžadovala i kanalizace a úprava ulic, jakož i opěrné zdi na příkrých svazích u cest. Po jeho tragické smrti (pro finanční nesnáze se 10. 2. 1928 v Praze zastřelil) odstěhovala se manželka jeho Marie do Mor. Ostravy. Ve Štramberku bydleli ve vilce č. 514, postavené v roce 1922".

 Seltenreichova vila ve Štramberku  Starosta Emil Seltenreich
Marie a Emil měli tři děti:
Pošlost Seltenreichů, kterou známe od Emilova otce vypadá takto.
Eliška Vlasta a Lída, dcery Seltenreichovy měly následující rodiny.

Eliška Seltenreich-ová (*asi 1905) se neprovdala a jako svobodná matka měla syna Zdeňka Seltenreicha a dceru Elišku Seltenreichovou. Syn Zdeněk měl tři děti a Eliška dvě děti. Je pravděpodobné, že jejich děti mají také ve 14. generaci založenou rodinu.

Vlasta Linhart-ová rozená Seltenreich-ová (*asi 1907) se provdala za Františka Linharta a měli spolu jedno dítě, dle vyprávění mojí tety Věry se jmenuje Jiří. Rodina Jiřího bydlí v Místku.

Lída Juraschek rozená Seltenreich-ová (*13.8.1910, + 1978) se provdala 24.3.1942 za Wilhelma Eduarda Juraschka. Lída hrála ve velkém divadle v Ostravě na klavír a tam se s Willym seznámila. Juraschek narukoval na vojnu na německé straně a padl na vojně ještě před narozením svého syna Oty. Lída se provdala za "padlého" Juraschka ."Wily" jak se mu říkalo byl dirigent německého rozhlasu a hrál na vojně na horn a housle. Po nástupu Hitlera narukoval na východní frontu. Byl těžce raněn u Volhy (Ržev). Zemřel po převozu do Německa (Berlín a pak do Neurupin) na otravu (sepsi). Na žádost Lídy byl v truhle převezen do Ostravy, kde měl státní pohřeb s německým praporem na lafetě.
Lída vychovala jediného syna Ottu a zemřela v roce 1978. Otta má tři děti: Martina, Petra a Karin, každé s jinou manželkou. Martin a Karin mají již svojí rodinu. Tito nejmladší patří do 14. generace potomků nejstaršího Prokopa.

10.generace - Aloisie Antonie "Luisa" PROKOP-ová

Luisa Prokop-ová, se narodila 6.4.1886 v Mistku, ul Horní č.76. Marie je moje babička, která se provdala 6.2.1904 za Eduarda Riedla. Více o této rodině se dovíte zde. Luisa zemřela 26.10.1924. V manželství s Eduardem se ji narodily dvě děti - Jarmila a Eduard. Jarmila se provdala za Karla Gajovského a Eduard se oženil s Alenou Kozlovou.

10.generace - Rudolf PROKOP

Rudol Prokop, se narodil 12.4.1889 v Mistku, ul Horní č.76, oženil se s Hermínou Polok-ovou  dne 7.9.1926 v Českém Těšíně. Rudolf a Hermína měli pouze jednoho syna.

Rudolf * 10.10.1926 pokračovatel přímé linie. Zde již mnoho nevím Rudolf byl ženat s Jiřinou a měli dvě děti Evu a Jirku, ale bohužel o nich nic nevím.
Rudolf vystudoval umělecko-průmyslovou školu ve Zlíně. Ilustroval knihy, byl spoluautorem loutkových filmů. Od roku 1959 svobodný umělec. Od 1961 přededa krajské pobočky Svazu výtvarných umělců v Ostravě.
Jeho tvorbu charakterizují tématické okruhy (Řím, lodě, kohouti, Don Quijotové) Významná je jeho portrétní tvorba. Nové podněty čerpal během studijní cesty do Paříže. Zajímavá díla tvořil rovněž technikou serigrafie. Byl spoluatorem hraček pro film "Vzpoura hraček" o autorství se soudil s Hermínou Týrlovou. Dle prof Holého vyhrál, dle paní Kuncové - sestry v soudní při neuspěl.
Rudolf žil s paní Svobodovou z Havířova.Rudolf zemřel 26.6.1969 v Ostravě.

10.generace - Antonín Adolf a Karel Jan PROKOP-ovi

Antonín Adolf Prokop, se narodil 4.6.11893 v Mistku, ul. Horní 76, více něm nevíme.
Karel Jan Prokop, se narodil 21.9.1894 v Mistku, ul. Horní 76, oženil se v roce 1923 na Svatém Hostýně s Boženou Jurečkovou. aké o něm nevím nic víc.

Eduardo de Prokop,
Jednomu z těchto Prokopů se narodil Eduard, který po válce emigroval do Ameriky a zabydlel se ve Venezuele. Říkali jsme mu strýc Eduardo de Prokop, několikrát se obevil v České republice na návštěvě. Táhlo ho to domů do Místku - osady Bahno. Ve Venezuele žil s indiánkou, která prý pracovala na sekkretariátě prezidenta v Karakasu. Eduardo zemřel bez potomků.

10.generace - Milada PROKOP-ová

Milada Prokop-ová, se narodila 8.7.1902. Milada se provdala za Antonína Tomáše Růžičku s kterým měla dvě děti. Soňu a Věru. Soňa zemřela ve věku 14 let. Věra se narodila v roce 1922 a byla provdána za Václava Gebauera. Toto manželství zůstalo bezdětné. Věra Gebaureová rozená Růžičková je moje teta a díky jejímu vyprávění se mi podařilo dát některé informace o rodině dohromady.
   

WebZdarma.cz
   
Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn