10 generací rodu Prokop a ti ostatní

0.generace

Otec Mikuláše Prokopa - o tomto muži a jeho ženě, případných potomcích nevíme vůbec nic. Můžeme pouze odhadnout rok narození. Když budeme předpokládat, že se mu syn Mikoláš narodil ve 30-ti letech pak jeho rok narození by mohl být rok 1566. Tento muž je nazván Prokop - zakladatel rodu.

1.generace

Nejstarší z Prokopů ze Staříče je Mikuláš Prokop, který se narodil roku 1596 pravděpodobně ve Staříči. Je prvním písemně doloženým předkem Prokopů ve Staříči. Dle uvedeného věku při úmrtí - 68 let (+12.listopadu 1664)  se narodil v roce 1596. Byl sedlákem na některém statku ve Staříči a je možné, že on nebo jeho otec  do Staříče odněkud přišli. Toto je pouze úsudek, protože dle nejstaršího výčtu obyvatel pro Hukvaldské panství z roku 1581 se toto příjmení ve Staříči nevyskytuje. Je ale také možné že byl veden pod jiným jménem, protože v této době se příjmení teprve tvořila. Kolem roku 1620 se Mikuláš oženil. Zde informace nejsou úplné, neznáme nic o jeho ženě ani kolik dětí vlastně měli. Známe pouze tři syny 

Martin  * 1625 - pokračovatel přímé linie

Mikuláš *1627, + 1692, založil novou pošlost

 Jan *1630, roku 1656 se oženil a založil novou pošlost


A zde začíná vlastně historie rodu.

2.generace

Martin Prokop se narodil okolo roku 1625 a zřejmě se v roce 1650 oženil s Annou N. První rodný zápis se týká dcery Lidmili a je to vlastně první rodný list Prokopů ze Staříče. Další historický zápis se týká desátků stařičského faráře z roku 1672, kde je Martin jako poplatník uveden. Kolik Měl Martin dětí přesně nevíme, známe jen prokazatelně čtyři.

Václav * 1651- pokračovatel přímé linie

Lidmila * 27.4.1664

Matěj *27.12.1667, v roce 1693 se oženil a založil novou pošlost

Michal *1670, +1736, v roce 1695 se oženil a založil novou pošlost

3.generace

Václav Prokop - sedlák se narodil ještě v předmatriční době, a proto je rok narození stanoven z věku udaného při úmrtí. Václav zemřel 25.ledna 1651 ve věku 40-ti let. Dne 3.února 1675 byli oddáni Wenceslaus Prokop ze Staříče vlastní syn Martini Prokop s Catharinou, vlastní dcerou Andrea Malenovského. Měli spolu 4 děti

Jan * 1676, +1743, v roce 1709 se oženil a založil novou pošlost

Marina * 1.7.1679

Markéta *19.6.1682

Michal * 29.9.1687 pokračovatel přímé linie

4.generace

Michal Prokop byl sedlák, narodil 25.února 1749 ve Staříči a zemřel 25.únpra 1749. Roku 1721 za Pana administrátora Františka Karla Hanuska, dne 11.února byl oddán vážený mládenec Michael Prokop s poctivou pannou Elisabethou, dcerou Georga Neničky ze Staříče. Michal a Elisabetha měli spolu 8 dětí.

Jan * 31.5.1723, v roce 1757 se oženil s Kateřinou Petrášovou

Gabriel * 22.3.1725, v roce 1749 se oženil s Veronikou Kobelovou

Jana * 6.5.1727

Josef * 14.3.1729, pokračovatel přímé linie

František * 2 5.5.1731

Jakub * 10.5.1734, zemřel jako dítě

Marie * 28.3.1737

Václav * 23.9.1739, zemřel svobodný v roce 1787

5.generace

Josef Prokop-I. - sedlák se narodil 14.března 1729 ve Staříči a zemřel 12.května 1805 ve Satrém Staříči na č. 138 ve věku 76-ti let. Dne 19.července 1764 byli ve Staříči oddáni vážený mládenec Josephus zemřelého Michaelise Prokopa syn a váženou vdovou Elisabthou Škovranovou, ze Staříče. Alžběta rozená Pokludová se narodila 3.7.1736 v rodině Matěje Pokludy a jeho ženy Marie. Alžbětin první muž František Škovran umírá ve 30-ti letech tři roky po sňatku. Josef a Alžběta měli spolu 6 dětí.

Rosina * 7.2.1765

Jiří * 31.3.1767

Josef * 12.3.1768, pokračovatel přímé linie

Johana * 3.4.1770

Teresie * 17.9.1773, zemřela týden po narození

Karel * 6.11.1774, zemřel v10-ti letech

6.generace

Josef Prokop-II. - sedlák se narodil 12.března 1768 ve Staříči na č. 114 a zemřel 30 listopadu 1834 ve Staříči na č.184. Josef II. byl dvakrát ženatý. Poprvé byl oddán 7.února 1762 s Magdalenou dcerou Jana Chvostka-výminkáře z Chlebovic Jeden ze svědků byl František Míček - rychtář.S Magdalénou měl Josef 4 děti.

Jana * 25.10.1797

Josef * 27.9.1800, pokračovatel přímé linie

Magdaléna * 12.4.1804

Karel * 4.5.1806, Karel umírá po jednom týdnů dne 11.5.1806

Den po smrti malého Karla umírá i Magdalena na porodní komplikace. Josef s znovu oženil 1.7.1806 s Rosalii, dcerou Antonína Lednického. Josef měl s Rosalií ještě dalšich 9 dětí.

Karel * 7.10.1808, oženil se v roce 1843 s marii Blažkovou

Veronika * 2.10.1810

Viktorie * 9.4.1812

František * 8.2.1814, umírá ve dvou letech na neštovice

Klára * 19.12.1815

František * 20.3.1818

Josef * 19.10.1818, umírá v den porodu na slabost

Barbora * 9.11.1821

Rosina * 26.12.1823

7.generace

Josef Prokop III. se narodil 27.září 1800 ve Staříči, č.114 a zemřel 25.října 1850 ve Staříči na č.137. Dne 10.července roku 1821 byli v Palkovicích oddáni kaplanem Klementem Tvrdým Joseph, syn Josepha Prokopa, sedláka ve staré Staříči č.137, katolik 21 let a Theresia, dcera Georga Opiely, pasekáře z Palkovic č. 208, katolik, 20 let, otcovské povolení neplnoletému ženichovi a nevěstě od Josefa Prokopa a Jiřího Opěly. Josef, který byl sedlákem měl s Theresii 10 dětí.

František * 4.10.1822 zemřel po narození

František * 20.10.1823 pokračovatel přímé linie

Josef * 3.9.1825, zemřel v 10-ti letech na psotník

Valentin * 4.11.1827, zemřel na tyfus v roce 1840

Karel * 19.2.1830 Tuto linii jsem původně nesledoval. Po dohledání ve Staříči linie Karla vypadá takto:

Jan * 8.3.1832, zemřel na slabost ve dvou letech

Jan * 20.4.1834, zepřel po roce

Marie * 15.5.1836

Jana * 9.9.1838, zemřela na psotník v pěti letech

Barbora * 1.12.1841

Manželka Josefa, Teresie zemřela 19.4.1857 nma astma ve Staříči na č.137.

8.generace

František Prokop, chalupník se narodil 20.října 1823 ve Staříči na č.137 a zemřel 7.září 1897 v Lysůvkách č.14. Dne 29.srpna 1848 byli v Místku oddáni Tomášem Pěruškou, farářem Franz, manželský syn Josepha Prokopa, sedláka ze Staříče a jeho manželky rozené Georg Opěla, pasekář z Palkovic, katolik, svobodný 24 let, Stará Staříč č.137 a Johanna, manželská dcera Johanna kupčáka, domkaře a tkalce z Lysůvek a jeho zemřelé manželky Marianny, rozené Johann Capák, hospodský z Lysůvek, katolička, svobodná 19 let, Lysůvky č. 14. Povolení z vrchnostenského úřadu na Hukvaldech pro nezletilou nevěstu vydáno 9.srpna 1848 č.4281. František a Jana měli 12 dětí.

František * 14.8.1849, oženil se v roce 1878 s Františkou Janíkovou

Marie * 7.3.1852, zemřela na černý kašel ve dvou letech

Josefa * 14.9.1853 provdala se za Jana Najdka do Zielinkovic v roce 1874

Antonín * 14.1.1856

Marie * 9.5.1858

Jana * 6.5.1860, zemřela pa dvou týdnech na černý kašel

Karel * 9.11.1861, pokračovatel přímé linie

Valentin * 26.1.1864, byl místeckým kloboučníkem, ale i hospodským v Bruzovicích, zemřel 1911 v Místku

Josef * 22.5.1866, oženil se roku 1890 s Karolinou Kupčákovou z Lotrinkovic

Jana * 22.5.1866, dvojče s Josefem

Františka * 8.10.1869, zemřela po roce na kašel

Alois * 20.2.1871, zemřel v Opavě roku 1885 


Předci Jany Kupčové.Manželka Františka, Jana zemřela 4.8.1878 na zápal plic.


9.generace

Karel Prokop se narodil 9.listopadu 1861 v Lysůvkách na č.14, byl stolařem Karel se oženil 25.listopadu 1884 s Aloisií dcerou Marie dcery po zemřelém Matěji Setníkovi Kamenáři ve Frýdku a jeho manželky Cecilie rozené Šafránek. Karel a Aloisie měli 8 dětí.

Marie * 11.2.1885, provdala se za Seltenreicha

Aloisie * 6.4.1886, moje babička která se provdala  za Eduarda Riedl

Karel * 4.7.1877, zemřel na černý kašel ve dvou letech

Rudolf * 12.4.1889, pokračovatel přímé linie

František * 2.4.1891, zemřel v roce 1936 asi bezdětný

Antonín *4.6.1893 není dalších zpráv

Karel * 21.9.1894, oženil se 1923 na sv. Hostýně s Boženou Jurečkovou

Milada * 8.7.1902, provdala se za Antonína Růžičku

10.generace

Rudol Prokop, se narodil 12.4.1889 v Mistku, ul Horní č.76, oženil se s Hermínou Polok-ovou  dne 7.9.1926 v Českém Těšíně.Rudolf a Hermína měli pouze jednoho syna.
Rudolf * 10.10.1926 pokračovatel přímé linie. Zde již mnoho nevím Rudolf byl ženat s Jiřinou a měli dvě děti Evu a Jirku, ale bohužel o nich nic nevím. Rudolf zemřel 26.6.1969 v Ostravě.

 

WebZdarma.cz

Copyright (c)2008 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn