Rody Prokopů, které nejsou přiřazeny do hlavní linie

Při bádání po předcích rodu Prokop jsem zjistil, že dle nejstaršího výčtu obyvatel pro Hukvaldské panství z roku 1581 se toto příjmení ve Staříči nevyskytuje. Nejstarším z Prokopů ze Staříče je Mikuláš Prokop, který se narodil roku 1596 pravděpodobně ve Staříči. Od něho se odvíjí celá linie a generace. V matrikách ze Staříče se to jen hemží příjmením Prokop. Proto jsem se rozhodl, že zkusím nalézt ještě další Prokopy, kteří snad patří do tohoto rodu, nebo nepatří ???
Z matrik, návštěv hřbitova a některých rodin ve Staříči jsem posbíral tuto mozaiku:

Karel PROKOP a jeho rodina

Karel Prokop, syn rodičů Josefa Prokopa a Teresie Opiel-ové, datum a místo narození se nepodařilo mezi starousedlíky zjistit. Karel se oženil s Mariannou Mikolajek-ovou. Celé jeho pokolení vypadá takto:
Zde je třeba podotknout, že Marie Terezie Prokopová (*15.10.1905) dcera Karla IV. a Aničky Hranické, vnučka Karla se provdala za Jana Pavla Prokopa (*27.6.1893), což byl rovněž vnuk Karla Prokopa, ale syna Josefa a Anežky Šrámkové.
A aby toho nebylo v těch složitých rodinných vztazích tak jednoduché, tak syn Jana Pavla (*27.6.1895) Vlastimil se oženil se Zdeňkou Prokopovou. Předky Prokopů od Zdeňky naleznete zde:
Náš Karel Prokop se narodil 19.2.1830 ve Staříči č.137 (dnes č.77), rodičům Josefovi Prokopovi III. ze 7. generace a Teresii Opělové.
Z největší pravděpodobnosti se jedná o jednu a tutéž osobu, takže vlastně tento Karel patří do sledovaného rodu Prokopů. Aby jsme ovšem nabyli 100% jistoty je ještě nutno ověřit na matrice v Zemském archivu v Opavě, jestli se skutečně jedná o jednu osobu.
Potomci Karlovi žijí v současné době ve Staříči.
Velký dík za poskytnutí informací o této větvi rodu patří Vlastimilu Prokopovi, manželům Plesnikovým a starostovi obce Staříč.

Jan PROKOP a jeho rodina

Jan Prokop, syn rodičů Františka Prokopa a Barbory Brožové se narodil 25.6.1831 ve Staříči č.138. Podle všeho č.138 bylo vedle č.137 z kterého pocházela Karlova větev, snad to byla jedna rodina.
Jan se oženil s Annou Peterkovou (*26.7.1840) a měli pět dětí. Celé Janovo potomstvo naleznete zde:
Potomci této větve dnes žijí ve Staříči, Sviadnově, Paskově a Vratimově.

Josef PROKOP a jeho rodina

Josef Prokop, se narodil kolem roku 1815. Oženil se Barborou Hrčkovou, dcerou Sebastiána Hrčka. Josef a Barbora měli tři děti. Karlovi potomci žijí do dnešních dní, Osud syna Jana a dcery Viktorie není v současné době znám. Josefův rozrod je zde:
Radmila Prokopová, která se provdala za Vladimíra Plesníka patří do rodiny Karla z č.137.

František PROKOP a jeho rodina - "Kolínští"

František Prokop, syn rodičů Františka Prokopa a Magdaleny Mičkové (otec Felix Mička) se narodil v roce 1822 ve Starém Staříči. Dle paní Emilie Desenské, která patří do této větve, tato linie nemá žádnou spojitost z ostatními rodinami Prokopů ve Staříči protože jejich předkové údajně přišli od Kolína, proto Kolínští. Celá kolínská větev vypadá takto:

a ti všichni ostatní Prokopové

Prokopů je ve Staříči mnohem více, probrat se těmi všemi rodinnými vztahy je složité a hlavně náročné na dohledávání v matrikách. Mým cílem nebylo věnovat se všem rodinám. Zmapoval jsem to co se podařilo, ostatní čeká na nějakého Prokopa, který bude mít dostatek času a trpělivosti. Jak jsem v úvodu napsal, hledal jsem protože moje babička byla Prokopová. To ostatní už je trochu navíc.

   

WebZdarma.cz
   
Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn