Erb rodu Riedlů z Šumvaldu

Až do 13.století sahalo osídlení severní Moravy na sever až po pohoří, které se táhlo podkovovitě od Olomouce přes Štenberk za Uničov a přes dnešní Úsov k řece Moravě. Vše ostatní bylo pokryto rozsáhlými pralesy, kde obyvatelstvo ještě trvale nežilo. K posunu hranic dochází ve 13 a 14. století, kdy český živel pronikal z rovin do podhůří. Na rychlejší využití neosídlených ploch a přírodního bohatství domácí počet obyvatelstva nestačil, navíc místní lidé neznali ještě tak dobře dobývání rud. Proto dochází koncem 13. začátkem 14. století k cizí kolonializaci - přicházejí němečtí osadníci.

Z Germánského uzemí pocházející němečtí předkové, kteří pravděpodobně kolonizovali předhůří Jeseníků ve 13 a 14. století, jako zpracovatelé kovů, se zabydleli v oblasti Oskavy a Šumvaldu. Jedním z nich byl rod Riedlů. Děti Riedla Wawry (* přibližně v roce 1625 v Hradci) se usídlili 21.9.1681 v Šumvaldě. Rodným gruntem se stal grunt č.p. 40, který držel rod Riedlů 206 let do 31.7.1893, kdy ho prodali za 13.150 zl.

V Šumvaldě se ještě narodil můj praděd Franz Xaver Riedl (*28.11.1846) další předkové se již narodili mimo Šumvald. Eduard Josef Riedl (*18.3.1879 Kroměříž) jeho syn Eduard Riedl (*6.11.1911) v Ostravě, kde jsem se narodil já Eduard Dušan Riedl a moji synové Michal a Ondřej.Takže shrnuto - my pocházíme dle dostupných materiálů z Šumvaldu respektive jeho blízkého okolí a šuvaldský respektive lev z pečetě pana Oneše a germánská orlice patří do našeho znaku. Všichni dostupní předkové byli sedláci, takže ve znaku nechybí ani rýč a pšeničný klas.

Blason (popis erbu)

Na štříbrném štítě černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Na hrudi zlaté majuskální R, v pravém pařátu drží modrý rýč se zlatou násadou, v levém zlatý pšeničný klas. Na kolčím helmu s točenicí a přikryvadly modro – stříbrnými rostoucí dvouocasý lev s červenou zbrojí, v pravé tlapě držící zlatou dubovou snítku ( 4 listy, 3 žaludy).

Registrace erbu

Erb rodu Riedlů je registrován pod pořadovým číslem 15. Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze dne 23.října roku 2006.

 

informace o činnosti České genealogické a heraldické společnosti v Praze naleznete na jejich stránkách   www.genealogie.cz, 

Copyright (c)2006 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn